Polityka ochrony danych

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która zawiera informacje na temat sposobu przetwarzania i przechowywania przez SONTO danych osobowych i teleadresowych.
Firma SONTO.PL Mariusz Szczepanik, ul. Smocza 22b/1, 70-731 Szczecin, Polska (“SONTO”) opracowała serwis internetowy http://sonto.pl W serwisie internetowym można uzyskać więcej informacji na temat firmy „SONTO”, produktów, usług i aktualności danych e-maili bez Waszej zgody.

Nie jesteś zobowiązany do przekazywania firmie „SONTO” żądanych danych, ale jeżeli nie zgodzisz się na zebranie Twoich danych, firma „SONTO” niestety może nie być w stanie obsłużyć lub zrealizować Twojej prośby. Masz możliwość w dowolnej chwili modyfikacji danych osobowych, wysyłając e-mail na adres biuro@sonto.pl o tytule „zmiana danych”.
Korzystając z Serwisu internetowego firmy „SONTO”, oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i wyrażasz na nią zgodę.

W zależności od przekazywanych nam danych oraz celu przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam to na przykład odpowiadać na zapytania, omawiać z naszym zespołem problemy, by znaleźć lepsze rozwiązanie, informować Państwa na bieżąco o projektach i Waszych transakcjach albo poprawiać poziom doświadczeń użytkowników związanych z naszymi platformami cyfrowymi.
Zachowujemy Państwa dane osobowe, aby móc zapamiętać i przypomnieć sobie projekty, komunikaty oraz reagować na Państwa przyszłe zapytania.
Podejmujemy odpowiednie środki, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i nie będziemy się nimi dzielić ze stronami trzecimi, za wyjątkiem sytuacji określonych w naszej Polityce ochrony danych.

Dane osobowe, które uzyskujemy bezpośrednio od Państwa – za każdym razem, gdy wypełniacie formularz kontaktowy na naszych stronach lub kontaktujecie się z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub poprzez media społecznościowe.
Dane osobowe gromadzone automatycznie – za każdym razem, gdy korzystacie z naszych stron i mediów społecznościowych, gromadzone przy użyciu plików cookie, mediów społecznościowych lub wtyczek analitycznych.
Dane osobowe gromadzone z innych źródeł – za każdym razem, gdy już udostępniliście swoje dane publicznie, tak jak swój profil w mediach społecznościowych.
Dane osobowe przekazywane we wniosku – za każdym razem, gdy staracie się u nas o pracę poprzez naszą stronę internetową lub w inny sposób.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym urządzenia i zawierające pewne informacja i czasami dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w internecie.
Wtyczki to małe elementy oprogramowania opracowane i dostarczane przez dostawców usług cyfrowych, które integrują media społecznościowe z platformą w momencie ich wbudowania na naszą stronę.
Wykorzystujemy pliki cookie i wtyczki, by lepiej zrozumieć, jakie informacje i treści uznaliście za najbardziej przydatne, oraz by usprawnić Wasze korzystanie z witryny i odkrywanie naszych produktów i usług.

Prosto mówiąc, wykorzystujemy Państwa dane do komunikacji z Wami oraz przekazywania Wam wiadomości, ogłoszeń, prezentowania nowych produktów, zapraszania na wydarzenia i poprawy naszych usług.
•   Sprawujecie Państwo kontrolę nad swoimi własnymi danymi.
•    Nie będziemy wysyłać żadnych e-maili bez Waszej zgody.
•    W każdej chwili możecie się wypisać lub zaktualizować swoje preferencje.